Äänioikeus

Äänioikeutettuja ovat Tehyn Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen ammattiosaston (668) jäsenmaksunsa maksaneet jäsenet. Uusi ammattiosastomme pitää sisällään seuraavat vanhat ammattiosastot: 

  • ao655 Tehyn Järvi-Pohjanmaan ao
  • ao659 Tehyn Suupohjan ao
  • ao660 Tehyn Järvilakeuden ao
  • ao665 Tehyn Lapuan ao
  • ao666 Tehyn Lakian ao
  • ao668 Tehyn Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ao
  • ao670 Tehyn Seinäjoen seudun ao (hyvinvointialueen työntekijöiksi siirtyvät jäsenet)

Kullakin äänioikeutetulla on vaalissa yksi ääni. Valtakirjaa käyttäen ei voi äänestää.

Äänioikeuden tarkistaminen

Ammattiosaston jäsenellä on mahdollisuus tarkistaa äänioikeutensa Tehyn asiointipalvelusta

Oikaisuvaatimukset

Jos joku ammattiosaston jäsen katsoo, että hänet on virheellisesti jätetty pois vaaliluettelosta, hän voi tehdä oikaisuvaatimuksen vaalilautakunnalle kirjallisesti 9.1.2023 mennessä.