Tietoa vaaleista

Vaalilautakunta:

 

Jarmo Latvala, puheenjohtaja

latvala.jarmo@epshp.fi

Vesa Maunuksela, varapuheenjohtaja

vesa.maunuksela@epshp.fi

Maisa Santamäki, sihteeri

santamakimaisa@gmail.com

Marianne Kananoja

mariannekananoja@gmail.com

Pirjo Mäkynen

pirjo.makynen@kaksineuvoinen.fi

Sari Neulaniemi

sari.neulaniemi@gmail.com

Maria Averjanov

maria.avernajov@jarvi-pohjanmaa.fi

Ammattiosaston hallitukseen tai puheenjohtajaksi voi asettua ehdolle ammattiosastomme jäsen, joka on liittynyt ammattiosastoomme ennen ehdokasasettelun päättymistä, ja joka on maksanut jäsenmaksunsa. Ehdokasasettelu päättyy 5.1.2023.

 

Ammattiosaston hallituksen jäsenten vaali

Ammattiosastomme sääntöjen mukaan hallitukseen valitaan 14 varsinaista ja 14 varajäsentä saatujen äänimäärien perusteella, hallitusta täydennetään tarvittaessa tammikuun ylimääräisessä kokouksessa. Voit asettua ehdolle hallitukseen täyttämällä ehdokasasiakirjan ja palauttamalla sen ennen ehdokasasettelun päättymistä vaalilautakunnalle. Halutessasi voit asettua ehdolle suoraan myös varajäseneksi. Siinä tapauksessa kirjoita ehdokasasiakirjan alaosan tyhjään kohtaan "Asetun varajäsenehdokkaaksi". Voit ehdottaa itse itseäsi hallitukseen. Muistathan allekirjoittaa ehdokasasiakirjan!


Ammattiosaston hallituksen jäsenten vaalissa noudatetaan ammattiosaston sääntöjä ja ammattiosaston vaalijärjestystä.

 

Ammattiosaston puheenjohtajan vaali

Ammattiosaston puheenjohtajaehdokkaat asetetaan ammattiosaston tammikuun ylimääräisessä kokouksessa. Puheenjohtajan vaali käydään ennen hallituksen vaalia. Jos puheenjohtajaksi valittu on ehdokkaana hallitukseen, hänet poistetaan hallituksen vaaliehdokkaista.

Ammattiosaston säännöissä tai vaalijärjestyksessä ei ole määräyksiä puheenjohtajan vaalista, vaan siinä seurataan Tehyn puheenjohtajan valintaa sääteleviä määräyksiä soveltuvin osin.

  • Puheenjohtajaehdokkaat asetetaan kokouksessa.
  • Jos on asetettu vain yksi ehdokas, hänet valitaan.
  • Jos ehdokkaita on kaksi, enemmän ääniä saanut valitaan puheenjohtajaksi.
  • Mikäli ehdokkaita on enemmän kuin kaksi, käytetään kaksivaiheista vaalia, jolloin ensimmäisessä vaalissa ovat mukana kaikki ehdokkaat. Mikäli joku heistä saa yli puolet annetuista äänistä, hänet valitaan
    Jos ehdokkaista kukaan ei saa yli puolta annetuista äänistä, suoritetaan uusi äänestys. Toisella kierroksella ovat mukana ensimmäisessä vaalissa kaksi eniten ääniä saanutta ehdokasta. Näistä enemmän ääniä saanut tulee valituksi.
  • Tasatuloksissa ratkaisee arpa.