Ilmoitus riittämättömästä perehdytyksestä

Perehdytys

Työnantajan vastuulla on järjestää työntekijälle riittävä perehdytys. Perehdytystä pitää antaa aina, kun siirtyy uuteen tehtävään tai tehtävät vaihtuvat.

Perehdytyksen tarkoituksena on, että uusi työntekijä saa riittävän opastuksen

  • omiin tehtäviinsä
  • työpaikan toimintaan
  • työvälineisiin ja
  • työturvallisuuteen.

Lisäksi käydään läpi työsuhteeseen liittyvät asiat, kuten työaika, koeaika, palkka ja työterveyshuolto.

Usein perehdyttäjä antaa uudelle työntekijälle kirjallista materiaalia, johon kannattaa tutustua huolellisesti.

Kuka vastaa perehdytyksestä?

Lähin esimies vastaa perehdyttämisen ja opastuksen suunnittelusta, toteuttamisesta ja valvonnasta.

Hän voi delegoida erilaisia perehdyttämiseen ja opastuksen liittyviä tehtäviä muille työntekijöille, mutta vastuu säilyy aina johdolla ja esimiehellä.

Työpaikoilla pitää olla perehdytysohjelma, jota noudatetaan. Jos koet, että perehdytyksesi ei ole riittävää, puhu siitä esimiehesi kanssa.