TYÖTAISTELU

Tehdään potilasturvallisuuden vaarantuminen näkyväksi. Klikkaa kuvaa ja lue ohjeet Tehyn sivuilta. 

Potilasturvallisuus vaarantuu, jos

  • työvuorosta puuttuu työntekijä ja tilalle ei ole saatu tai hankittu sijaista,
  • potilaita tai asiakkaita on tilapäisesti enemmän kuin suunnitellulla henkilöstömäärällä voidaan hoitaa,
  • perehdytys on ollut puutteellista.

 

Tehyläisten jäsenten työtaistelutoimet jatkuvat koko kuntasekstorilla. Mutta muutos koskee 1.6.-31.8. välistä aikaa, niin halutessasi.

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto koko kuntasektorilla (KVTES ja SOTE-SOPIMUS) 20.4.2022 klo 6.00 alkaen. Se on voimassa toistaiseksi.

Tehyn keskuslakkotoimikunnan päätöksen mukaisesti ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana tehdään töitä vain vahvistetun työvuoroluettelon mukaisesti. Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana tehyläinen ei tee ylitöitä eikä vaihda työvuoroa edes perustellusta syystä.

Työnantaja kantaa vastuun asiakas- ja potilasturvallisuudesta työtaistelutilanteessa.

Tehyläisen velvollisuudet työtaistelussa

Tehyn päätös ryhtyä tukitoimiin on jäseniä sitova. Kuulumalla liittoon jäsen sitoutuu noudattamaan liiton tekemiä päätöksiä ja sen antamia ohjeita. Yksittäisen jäsenen tärkein velvollisuus päätöksen synnyttyä on noudattaa Tehyn ohjeita. Työtaistelun piirissä oleva noudattaa tukitoimintaorganisaatiolta saatuja ohjeita.

Työnantajan on annettava työvuoroluettelo kirjallisesti työntekijöiden tietoon viimeistään viikkoa ennen työvuoroluetteloon merkityn ajanjakson alkamista. Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana tehdään pelkästään työvuoroluetteloon merkityt työvuorot. Kiellon aikana ei käytetä liukuvan työajan liukumia.

Vapaa-aikana ei tarvitse vastata työnantajan yhteydenottoihin (paitsi varallaolossa). 

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto koskee kaikkia kuntasektorilla työskenteleviä SOTE-sopimuksen ja KVTES:n piirissä olevia työsuhteisia jäseniä. Myös työsopimussuhteiset esihenkilöt, määräaikaiset työntekijät ja henkilöstön edustajat ovat mukana. 

Vain virkasuhteiset jäsenet ovat rajattu tämän työtaistelun ulkopuolelle.  

Kaikki yksiköt ovat mukana ylityö- ja vuoronvaihtokiellossa (myös esim. päivystys-, tehohoito-, synnytys- ja leikkaustoiminta).

Työntekijöitä ei saa painostaa luopumaan ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta ja eroamaan liitosta. Räikeimmillään painostamisessa voi olla kyse jopa rikoksesta (rikoslain 47 luku 3 §). Tällaisissa tapauksissa tulee aina ottaa yhteyttä työpaikan luottamusmieheen.

Lisätietoja saat tarvittaessa Tehyn asiointipalvelun kautta .

TÄYTÄ TÄÄLTÄ LÖYTYVÄ LOMAKE, JOS SINUT MÄÄRÄTÄÄN YLITYÖHÖN TAI TYÖVUOROASI MUUTETAAN ILMAN SUOSTUMUSTASI!

Tehyläisen työtaisteluoppaan löydät täältä