Uusia työtaistelutoimia

15.9.2022

Tiedote 15.9.2022

 

Tehyn valtuusto päätti eilen yksimielisesti uusista työtaistelutoimista 14.9. alkaen vauhdittaakseen neuvotteluita.

 

Joukkoirtisanoutuminen

Tehyn valtuusto päätti 14.9. toimeenpanna erikoissairaanhoitoon kohdistuvan joukkoirtisanoutumisen myöhemmin ilmoitettavissa kohteissa myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. Tehy ottaa yhteyttä joukkoirtisanoutumiseen mukaan valittujen kohdeorganisaatioiden tehyläisiin. On erittäin tärkeää, että jokaisen tehyläisen yhteystiedot ovat ajan tasalla Tehyn jäsenrekisterissä.

Joukkoirtisanoutuminen toimeenpannaan syksyn tai talven aikana, kuitenkin 31.3.2023 mennessä. Tehy päättää tarkemmasta ajankohdasta myöhemmin.

Tilapäisen siirron kielto koko kunta-alalle

Tehy ja SuPer ovat julistaneet 14.9. koko kuntasektoria koskevan tilapäisen siirron kiellon, joka on voimassa toistaiseksi. Kielto koskee kaikkia työsuhteisia tehyläisiä, jotka työskentelevät SOTE-sopimuksen tai KVTES:n soveltamisalalla.

Tilapäisen siirron kiellon aikana työnantaja ei saa siirtää tehyläisiä omasta työtehtävästään tai omasta työskentelypaikastaan toiseen työtehtävään tai toiseen työskentelypaikkaan. Siirtoa ei voi tehdä edes SOTE-sopimuksen / KVTES:n 1 luvun, 10 §, 1 mom. perusteella.

Jos työnantaja aikoo siirtää tehyläisen töihin toiseen yksikköön tai toisiin työtehtäviin, hän kieltäytyy siitä liiton asettamaan työtaisteluun vedoten.

Teet siis työvuoroluettelon mukaiset työvuorot siinä yksikössä ja tehtävässä mihin ne suunniteltu ja missä yleensäkin työskentelet.

Sinua ei voi siirtää toiseen yksikköön tai tehtävään työtaistelutoimen aikana edes tilapäisesti.

Työnantajan käyttämä lainahoitajuus on siis kiellon piirissä.

Tehyläiset lähiesihenkilöt

Olette osaltanne haasteellisessa tilanteessa, yrittäessänne rekrytoida työvuoroihin riittävästi henkilökuntaa. Miten toimia?

Toimit oman esihenkilösi ohjeiden mukaisesti ja teet työsi työvuoroluettelosi mukaisesti. Muista, että sinä et voi määrätä nyt etkä muutenkaan ketään jatkamaan jo alkanutta työvuoroa (tästä on työtuomioistuimen päätös). Virkasuhteiset ovat tämän työtaistelun ulkopuolella ja heitä työnantaja voi määrätä esim. varallaoloon ja ylitöihin, joskaan heitäkään ei työtuomioistuimen päätöksen mukaan voi määrätä jatkamaan vuoroaan, kun se on jo alkanut. Kun sinä olet tehnyt työsi ja ilmoittanut esihenkilöllesi kirjallisesti mahdollisesta työvoimavajauksesta ja potilasturvallisuuden vaarantamisesta, olet tehnyt oman osuutesi. Vastuu on siirretty ylemmälle taholle.

Työnantajan painostus

Työnantaja ei saa painostaa työntekijöitä, jos he osallistuvat Tehyn järjestämään lakkoon. Painostamista on, mikäli työnantaja yrittää saada henkilöstöä luopumaan lakosta, eroamaan liitosta tai saattamaan heitä epäedullisempaan asemaan muihin työntekijöihin verrattaessa. Kaikenlaisesta painostamisesta tulee raportoida välittömästi omalle luottamusmiehelle tai ammattiosastolle.

Painostamisesta voi seurata työnantajalle ja sen edustajalle sakkoa tai enintään 6 kk vankeutta (Rikoslain 47 luvun 3 ja 4§).

Yksittäinen työntekijä ei saa eikä hänen tarvitse allekirjoittaa tai hyväksyä mitään työnantajan esittämää asiakirjaa, joka liittyy työtaistelutoimiin. Jos tällaisia vaatimuksia esiintyy, työntekijän tulee välittömästi ottaa yhteys luottamusmieheen.

Muistutus ylityö- ja vuoronvaihtokielto

Työnantajalla ei ole oikeutta määrätä vuoronvaihtoon tai ylitöihin. Mikäli esihenkilö määrää sinua saapumaan työnantajan yksipuolisesti vaihtamaan työvuoroon, tulee esihenkilölle ilmoittaa noudattavansa liiton julistamaa laillista ylityö- ja vuoronvaihtokieltoa, ja ettei tule saapumaan kyseiseen työvuoroon.

Myöskään jononpurkua tms. lisä-ves sopimuksella ei tehdä.

Työnantaja kantaa vastuun asiakas- ja potilasturvallisuudesta työtaistelutilanteessa.

Nyt mennään tehyläiset päätyyn saakka ja kynät on teroitettu!

Lisätietoa ja vastauksia kysymyksiin joita päivitetään keskuslakkotoimikunnan toimesta jatkuvasti https://www.tehy.fi/fi/neuvottelukierros/kuntasektori

Terveisin Tehy ao 668 hallitus