Tiedote Tehy ao668 jäsenille

2.9.2021

Tehyn ammattiosaston hallitus esitti alkuvuodesta työnantajalle 1000 euron koronakorvauksen maksamista tehyläiselle henkilöstölle kertapalkkiona. Ammattiosaston neuvottelijat kävivät työnanatajan kanassa asiasta neuvottelut, tällöin työnantaja ei katsonut korvausta tarpeelliseksi eikä asiasta saavutettu yksimielisyyttä. Nyt sairaanhoitopiirin hallitus on päättänyt elokuussa, että koko henkilöstölle annetaan 140 euron liikunta-ja kultturisetelit, sekä koronan etulinjalaisille 240 euron liikunta-ja kulttuurisetelit koronan aiheuttamasta kuormituksesta.

Ammattiosaston halitus katsoo, että liikunta-ja kulttuurisetelit tulisi olla normaalia työkykyä ylläpitävää, jokavuotista toimintaa. Nyt ns. koronakorvaus jää sellaisenaan tulematta. Ammattiosaston hallitus katsoo, ettei kannustus/ korvaus pitkään jatkuneesta lisääntyuneestä kuormittamisesta ja joustamisesta ole rittävä ja päätös ei kohtele henkilöstöä tasapuolisesti. Tällä tiedotteella Tehy 668 ammattiosaston hallitus ilmaisee tyytymättömyytensä päätökseen.

Tehy ao668 hallitus