Ammattiosaston vaalit

14.12.2022

Uusi hyvinvointialueen ammattiosasto aloittaa 1.1.2023 ja heti tammikuussa käydään myös ammattiosaston hallitusvaalit. Noiden vaalien ehdokasasettelun aika on nyt.

VAALITIEDOTE

Tehyn Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen ammattiosasto aloittaa toiminnan vuoden 2023 alussa. Ammattiosaston hallitusvaalit käydään heti tammikuussa, ja suoritetaan sähköisenä vaalina. Hallitukseen valitaan puheenjohtaja ja 14 varsinaista ja 14 varajäsentä, jotka toimivat yleisvarajäseninä.

Äänioikeutettuja ovat Tehy ry:n ammattiosaston jäsenet, jotka ovat suorittaneet heille säädetyn liittomaksun. Vaalikelpoisia (eli oikeutettu asettumaan ehdokkaaksi) ovat ammattiosaston jäsenet, jotka ovat liittomaksunsa maksaneet jäsenet.

Ammattiosaston jäsenluettelo toimii vaaliluettelona äänioikeutetuista jäsenistä. Jäsenellä on mahdollisuus tarkistaa äänioikeutensa (ammattiosaston jäsenyys) Tehyn jäsenrekisterin asiointipalvelusta. Jos joku jäsen katsoo, että hän on virheellisesti jätetty pois vaaliluettelosta hän voi tehdä oikaisuvaatimuksen kirjallisesti vaalilautakunnalle 9.1.2023 mennessä.

Ehdokkaaksi asettuminen ja ehdokasasiakirja:

Ehdokasasettelu avataan 19.12.2022 jatkuen 5.1.2023 saakka. Ehdokas täyttää ja allekirjoittaa ehdokasasiakirjan, jolla hän asettuu ehdolle. Ehdokasasiakirjassa on mainittava ehdokkaan nimi, jäsennumero, työpaikkatiedot ja yhteystiedot. Erillistä ehdolle asettajaa ei tarvita. Ehdokasasiakirja tulee toimittaa vaalilautakunnan jäsenille viimeistään 9.1.2023 mennessä joko skannaamalla tai kirjeitse tai sisäisellä postilla. Vaalilautakunnan jäsenistä on tieto sekä sähköposti tämän tiedotteen lopussa. Tulostettava ehdokasasiakirja on liitteenä. Ehdokkaalla on mahdollisuus ilmoittaa etukäteen myös sitä, haluaako hän toimia vain varajäsenenä, silti on mahdollista osallistua kaikkiin hallituksen kokouksiin.

Sähköinen ammattiosaston hallitusvaali avataan 13.1.23 jatkuen 26.1.2023 saakka, jolloin pidetään ylimääräinen ammattiosaston kokous. Paikka ilmoitetaan myöhemmin.

Sähköinen äänestäminen: Ammattiosaston puheenjohtaja perustaa vaalin Tehyn sähköiseen vaalisovellukseen. Vaali käynnistyy automaattisesti merkitystä ajankohdasta eli 13.1.2023. äänestys tapahtuu Tehyn jäsensivujen kautta tai Tehyn mobiilisovelluksessa.

Ammattiosaston puheenjohtajan valinta suoritetaan ammattiosaston ylimääräisessä kokouksessa 26.1.2023 erillisenä vaalina. Vaaliaktiivisuutta, pyritään nostamaan äänestäneiden kesken arvottavien lahjakorttien avulla. Eli olkaa aktiivisia ja asettukaa rohkeasti ehdolle ja tietysti muistakaa äänestää ammattiosaston vaaleissa.

Lisätietoja tarvittaessa saa allekirjoittaneelta

Jarmo Latvala

puheenjohtaja

latvala.jarmo@epshp.fi

p.0500-913472

 

Tehyn Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen ammattiosaston vaalilautakunta:

Jarmo Latvala latvala.jarmo@epshp.fi puheenjohtaja

Vesa Maunuksela vesa.maunuksela@epshp.fi varapuheenjohtaja

Maisa Santamäki santamakimaisa@gmail.com sihteeri

Marjanne Kananoja marjannekananoja@gmail.com

Pirjo Mäkynen pirjo.makynen@kaksineuvoinen.fi

Sari Neulaniemi sari.neulaniemi@gmail.com

Maria Averjanov maria.averjanov@jarvi-pohjanmaa.fi

Hannele Korpela hannele.korpela@netikka.fi

Liitteet