Toiminta

Tehyn Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen ammattiosasto 668 ry:n toiminnasta

 

Ammattiosaston tarkoituksena on koota Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella työskentelevät terveydenhuolto- ja sosiaalialan koulutuksen saaneet henkilöt ammattiosaston jäseniksi. Ammattiosastossamme toimii hallitus, johon kuuluu 14 varsinaista ja 14 varajäsentä sekä puheenjohtaja. Luottamusmiehillä ja tehyläisillä työsuojeluvaltuutetulla on myös oikeus osallistua kokouksiin.

 

Tehtävämme on toimia paikallisena edunvalvojana. Lisäksi järjestämme jäsenillemme koulutusta ja virkistystoimintaa. Eri yksiköissä toimii yhdysjäsen, jonka tärkeä tehtävä on viedä tehyläistä tietoutta työkavereilleen, jakaa tietoa opiskelijoille sekä toimia linkkinä jäsenten ja ammattiosaston välillä.

 

Jäseniä on ammattiosastossamme yli 2950

Se antaa meille toimijoille kovasti haasteita, kun yritämme aktivoida jäseniämme. Näin suureessa määrässä on valtavasti kapasiteettia ja ideoita, mutta aktiivisuus toimintaan jää usein vähäiseksi. Siinä onkin ehkä suurin haaste saada mukaan uusia jäseniä ja järjestää toimintaa, jonka jäsenet kokevat mielenkiintoiseksi. Mikäli tunnet vetoa ammattiyhdistystoimintaan, niin tule rohkeasti mukaan.

 

Paikallisen sopimustoiminnan merkitys on jäsenille iso. Työaika- ja palkka-asioissa on edelleen paljon tehtävää. Työtehtävien muutokset, tehtävänsiirrot ja muutokset henkilöstön sijoituspaikoissa tuovat selvitettävää. Työmarkkinoiden muutokset ja niiden tuomat haasteet antavat tehyläisille toimijoille paljon uusia tehtäviä.

 

Vain Tehy ajaa ja hoitaa tehyläisten jäsentensä asioita. Tehyläiset luottamusmiehet ovat jäsentensä käytettävissä. Myös ammattiosaston hallituksen jäsenet ovat jäsenten asialla tuoden ja vieden asioita eteenpäin. Jäseniltä odotamme aktiivisuutta selvittää, mistä oikeaa tietoa saa ja miten ja myös välittää tietoa työkavereilleen. Nämä perustetut kotisivumme toivottavasti antavat helppoja väyliä tiedon saannille ja sen etsimiselle.

 

Tervetuloa ao 668 jäseneksi, ammattiosastomme on aktiivinen ja pyrkii parantamaan jäsenen etua, niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin. 

 

TAHTO, ROHKEUS JA TULEVAISUUS!